Usuline kasv

Kuidas saada usklikuks?

Kas su elu on vaid juhuslik miljonite aastatega juhtunud kokkusattumuste tagajärg? Vahest on see maailm ja igaüks meist siin siiski mingit suuremat eesmärki täitmas? Jumalal oli inimesi luues täiuslik eesmärk: et nad elaksid Jumalaga osaduses, kannaksid hoolt maailma eest ja arendaksid seda. Looja Jumala plaan sinu elu jaoks on parim,

Loen edasi »

Ristimine

Ristimine on järgmine samm inimesele, kes on saanud päästetud – st hakanud uskuma Jeesusesse, saanud andeks oma patu ja kogenud uussündi. “Kes on hakanud uskuma ja keda ristitakse, see päästetakse” (Markuse 16:16). Ristimisega tunnistab inimene selgelt ja avalikult oma elus juba toimunud sisemisest muutust: et ta on hakanud uskuma Jeesusesse ja tahab teda

Loen edasi »

Vaimulik kasvamine

Kui inimene on oma usku tunnistanud, ristitud saanud ja kogudusega liitunud, on tema vastutus hakata vaimulikult kasvama. “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” (Mt 28:19-20). Vaimulik kasv tähendab Jeesuse õpetuse järgimist

Loen edasi »

Panustamine

Kristlased mitte ainult ei osale koguduse tegevustes, vaid aitavad kaasa ka nende elluviimisel. See on osa kristlaseks olemisest. Igale usklikule on Püha Vaim andnud anni(d), mis on mõeldud koguduse ülesehitamiseks. Koguduses on väga palju erinevaid tegevusi ning igaüks saab nendes kaasa aidata alates lehtede riisumisest kuni jutlustamiseni. Koos kogudusele toidu

Loen edasi »

Annetamine

Üks oluline osa kristliku elu praktikast on annetamine. Eestis on kirik ja riik lahutatud, mis tähendab, et kogudused on autonoomsed – nad majandavad ennast ise ja ei saa toetust riigilt. Koguduse põhiline sissetulek on liikmete annetus. Piibel ei kujuta seda niivõrd kohustuse kui privileegina. Olla osa kogudusest on meil eesõigus

Loen edasi »