Kogudusest

Tere tulemast Kolgata kogudusse

Meie koguduse rikkuseks on kõigi põlvkondade osalemine – nagu suures perekonnas. Inimestena ei ole me erilised, aga oleme kogenud Jumala armastust ja halastust.

Meie kogudusel on viis eesmärki:

Kummardada — tunda ja austada Jumalat, arvestada tema sekkumisega
Kuuluda — pakkuda osadust
Kasva(ta)da — toetada igaühe kujunemist Kristuse järgijana
Kuulutada — jagada sõnumit Jeesuse päästest ja elumuutvast väest
Kaaslasi teenida — hoolida üksteisest ja ühiskonnast

Tutvume lähemalt

Meie kogudusse on inimesed jõudnud erineval moel.
Tutvu nende lugudega!

Vaimulikud talitused

Jeesus Kristus seadis oma järgijatele kaks erilist vaimulikku talitust: usuristimise ja pühaõhtusöömaaja.

Ristimine järgneb uuestisünnile: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks” (Markuse 16:16).

Pühaõhtusöömaaeg ehk leivamurdmine on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduseliikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras.

Koguduse ajalugu

Enne Teist maailmasõda oli Tartus kolm baptistikogudust: üks sai alguse 1901, teine 1906 ja kolmas 1911.

Immaanueli koguduse palvemaja põles sõja ajal maha. Peeteli kogudusel ei lubanud nõukogude võim pärast sõda enam rendiruume kasutada.

Koguduste liit

Me kuulume Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis ühendab 82 kogudust kokku u 6000 täiskasvanud liikmega (Tartus 5 kogudust u 450 liikmega).

Liit on moodustatud koguduste abistamiseks koguduste töötegijate ettevalmistamisel, suurürituste korraldamiseks ning koostööks teiste kirikute ja Eesti riigiga.

Kolgata koguduse põhikiri

Ametlikes asjades reguleerib koguduse tööd ja suhteid riigiga koguduse põhikiri, mille viimane redaktsioon on vastu võetud üldkoosoleku poolt 7. märtsil 2004. a.