Kodugrupid

Kodugrupid Kolgata koguduses

Osale vaimulikuks kasvuks

Kasva Jeesuse järgijana

Kuidas saab inimene Jumalatundmises kasvada? Kuidas luua tugevaid ja usaldusväärseid suhteid koguduses? Kuidas kasvada Jeesuse järgijana? Selle jaoks soovitame osaleda kodugrupis.
Kodugrupp on 5-10 inimese suurune grupp, mis koguneb teatud regulaarsusega kellegi isiklikus kodus või koguduse ruumides. Grupis loetakse Piiblit, palvetatakse, jagatakse rõõme, muresid ja ka tänu. Saab koos süüa ja veeta lähedast aega kristlaste seltsis.
Kolgata koguduse kodugrupid on mitmekesised. On noorte kogunemisi, noorte paaride, väikelastega perede, meeste ja naiste, ning ka eakate gruppe. Kui soovid rohkem infot osalemise võimaluste kohta, siis võta meiega ühendust.

SOOVID KASVADA?

Meie kodugrupid

NOORTE KODUGRUPP

Juhivad Sander ja Maris Tulk

Meie kodugrupis osalevad koguduse noored. Kohtume pea iga nädal. Kogunemisel jagame eelneva nädala rõõmudest ja muredest, loeme ja õpime Piiblit tundma, ning lõpuks võtame ühist aega palveks.

MATERJALID

Oleme pidanud Kolgata koguduses temaatilisi jutluseseeriaid, mille juurde oleme ka valmistanud kodugrupi materjale. Need on kõigile vabalt kasutamiseks aruteludeks oma väikegruppides. Enne materjali kasutamist soovitame igal kodugrupi liikmel ära kuulata ka vastav jutlus.

Osalejate tagasiside

“Iganädalane kodugrupp on aidanud mul luua häid suhteid teistega, ning tugevdada suhet Jumalaga. Väga hea on ka ausalt jagada elu muredest ja rõõmudest nendega, keda sa usaldada saad.”
-Sander

“Kodugrupp on hea koht kus luua sidemeid teiste inimesega ja muidugi ka Jumalaga.”

-Meeri

“Kodugrupp on minu jaoks koht, kus osadus kogudusega väljendub eriti selgelt. Saame palvetada üksteise eest, olla üksteisele toeks ning jagada tunnistusi sellest, mida Jumal on meie elus teinud.

Gl 6:2 ‘Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.’

-Merle

“Tänu väikegrupile on minu elus inimesed, kellega koos regulaarselt palvetada, mõtiskelda ja jagada ausalt elust Jumalaga.

-Kadri