Tööharud ja sündmused

Jumalateenistused

Pühapäevased teenistused on vabamas vormis ja igaühele arusaadavad.

Temaatiline jutlus, lühemad lood isiklikest usukogemustest, mitmekesine koori- või bändimuusika, palved – aeg mõtiskleda, kogeda Jumalat, kohtuda inimestega.

Igaüks võib tulla kas vaatlema või osalema. Toimuvad igal pühapäeval kell 11.
Teenistus vene keeles kell 13.

Alfa kursus

Aeg ja koht neile, kes tahavad avastada kristlust. Oodatud on kõik, olenemata east, soost, usulisest kuuluvusest.
Lõbus ja elurõõmus. Ristiusu uurija ei pea olema morn ja tusameelne.
Fantastiline osadus. Ühine õhtusöök annab võimaluse üksteist tundma õppida.
Abi ja toetus. Töö väikerühmades aitab vastata tekkinud küsimustele.

Kolgata konverents

Kolgata konverentsiga pakume vaimulikult ülesehitavat keskkonda, sisukaid ettekandeid ning võimalust tutvuda uute inimestega erinevatest valdkondadest.

Ootame kõik inimesi, kes on huvitatud konverentsi teemadest.

Järgmine Kolgata konverents toimub 16.okt 2021

Noored ja tudengid

SEPTEMBER - MAI

Igal neljapäeval kell 19–22 saab osaleda noorteõhtul. Noorteõhtud on mõeldud peamiselt vanusele 15–30. Arutleme teema üle, ülistame koos ning kuulame kõnelejat. Pärast kõnet on ka eestpalveosa, kus soovijad saavad lasta enda eest palvetada. Õhtu lõpuosas on võimalus koos süüa ning tutvuda uute noortega.

Täpsemat infot saad meie noorte facebooki lehelt.

Juuniorid

OKTOOBER - MAI

Juunioride grupp saab kokku reedeti kell 18:00-20:00,
Kolgata koguduse ruumides.
Kavas on ühismängud ja nuputamisülesanded. Tihti on meil külalisesinejaid, kes avavad põnevaid teemavaldkondi.
Mõnikord valmistame ühiselt toitu. Teeme seda kõike selleks,
et elavat Jumalat ja ennast tundma õppida.

Kord kuus korraldame väljasõite. Lähme matkama, laagrisse, või kellegile külla.

Osalema on oodatud 11-15aastased lapsed. Osalemine on tasuta. 
Info tel. 5268730 

Lapsed

SEPTEMBER - MAI

Jumalateenistuse ajal toimub pühapäevakool (v.a kuu esimesel pühapäeval). Ootame kõiki lapsi vanuses 3-12. Tunnid toimuvad neljas vanusegrupis. Tundide ülesehitus võib rühmade lõikes erineda, kuid alati räägitakse piiblilugu ning tavaliselt ka meisterdatakse, lauldakse ja mängitakse. Iga paari kuu tagant toimub lastele “Päris lood ja ööbimine kirikus”.  

Beebide ja väikelaste lauluring toimub kolmapäeviti kell 10. Enne ja pärast saavad kiriku väikeses saalis lapsed mängida ja vanemad vestelda. Juhhei lastekoor toimub reedeti kell 17. Täpsem info tahti@ekklesia.ee.

Kodugrupid

Kodugrupp on väiksem osaduskond, mis kohtub ühiseks palveks,
mõtete ja kogemuste jagamiseks, piibliuurimiseks.

Iga kodugrupp on omanäoline. Kodugrupis osalemine annab võimaluse
lähedaste suhete loomiseks ning toetab meie usuelu.
Kui on soov kodugrupiga liituda, siis võta ühendust Sander Tulkiga (sandertulk@gmail.ee).

Eestpalvetuba

Reedeti kell 17:30 – 19:00
Kolgata koguduse ruumides

Jumala Sõna ütleb: “Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises” (Fl 4:6). 

Kui soovid eestpalvet, tule kohale palvetoa toimumise ajal.

Palvesoovi võib saata ka e-postiga aadressile palve@kolgata.ee või panna aia küljes olevasse postkasti. Meeskond arvestab, et isiklike palvesoovide sisu on konfidentsiaalne.