Annetamine

Annetamine

Üks oluline osa kristliku elu praktikast on annetamine. Eestis on kirik ja riik lahutatud, mis tähendab, et kogudused on autonoomsed – nad majandavad ennast ise ja ei saa toetust riigilt. Koguduse põhiline sissetulek on liikmete annetus. Piibel ei kujuta seda niivõrd kohustuse kui privileegina. Olla osa kogudusest on meil eesõigus ja privileeg annetada koguduse toimimise heaks. Nende annetuste kaudu saavad jätkuda koguduses kõiksugu sündmused, mis aitavad heal sõnumil edasi levida ja õnnistada oma liikmeid.

“Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat” (2Kr 9:7). Igasugune annetamine on vabatahtlik EKB (evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste) liidu kogudustes. Meie kogudused ei nõua liikmete käest mingit maksu, et liige olla. See läheb ka kokku Uue Testamendi õpetusega andmisest, mis rõhutab andja meelsust, mitte kohustust. Kui kristlane annetab, siis teeb ta seda rõõmsast ja andvast meelsusest, et tänada Jumalat kõige eest, mis talle antud on ja selle kaudu anda tagasi ka teiste hüvanguks. Paljud usklikud on otsustanud Vana Testamendi järgi võtta 10% oma sissetulekust ja see anda kogudusele. Mõni annab rohkem, mõni vähem, kuid paljudele on see hea orientiir, mille alusel anda ja toetada Jumalariigi tööd ja edendamist.

Paljud annetavad pangaülekande kaudu, kuid saab ka annetada jumalateenistustel andes raha korjanduse ajal.