Panustamine

Panustamine

Kristlased mitte ainult ei osale koguduse tegevustes, vaid aitavad kaasa ka nende elluviimisel. See on osa kristlaseks olemisest. Igale usklikule on Püha Vaim andnud anni(d), mis on mõeldud koguduse ülesehitamiseks.

Koguduses on väga palju erinevaid tegevusi ning igaüks saab nendes kaasa aidata alates lehtede riisumisest kuni jutlustamiseni. Koos kogudusele toidu valmistamine, kirikuhoone koristamine või inimeste tervitamine ukse peal on kõik meeletult suured panused, mis on õnnistuseks kaasinimestele. Lõpuks on ka argipäevas kellegi aitamine, kellegagi koos palvetamine või kellelegi evangeeliumi jagamine jumalariigi teenimine.

Kolgata koguduses on mitmeid valdkondi, mis vajavad koguduse liikmete abi. Allpool on nimekiri tööharudest, kus ka uutel inimestel on võimalik kaasa panustada ja teistele selle kaudu õnnistuseks olla. Kui tahad kaasa panustada, siis võta ühendust tööharujuhtide või pastoriga.

 • Jumalateenistused
 • Muusikatöö
 • Lastetöö
 • Juuniorite töö
 • Noortetöö
 • Alfa kursus
 • Kodugrupid
 • Eestpalvetuba
 • Tehnikatiim
 • Koristamine-haldamine
 • Pühapäevaste kohvikute korraldamine
 • Laagrid

Kui sul on soov mingis valdkonnas kaasa aidata siis kirjuta pastor@kolgata.ee (koguduse pastor) või stulk@kolgata.ee (pastori abi).