Kuidas saada usklikuks?

Kuidas saada usklikuks?

Kas su elu on vaid juhuslik miljonite aastatega juhtunud kokkusattumuste tagajärg? Vahest on see maailm ja igaüks meist siin siiski mingit suuremat eesmärki täitmas?

Jumalal oli inimesi luues täiuslik eesmärk: et nad elaksid Jumalaga osaduses, kannaksid hoolt maailma eest ja arendaksid seda. Looja Jumala plaan sinu elu jaoks on parim, mis kunagi olla võib.

Inimene soovis aga otsustada ise, et mis on hea ja halb. Ta pööras Jumalale selga ja sellega eraldas end oma Loojast – tegi pattu.

Pole aga tagajärgedeta otsustusi. Jumalast eemaldumise tulemusel tuli harmoonilise elu asemele vihkamine, armukadedus, haigused, sõjad. Me igaüks valime iga päev kas isekuse või isetuse, vägivalla või andestuse vahel. Sellest veelgi traagilisem on igavene eraldatus Jumalast, mis sai alguse sel hetkel, kui inimene tõstis mässu Jumala vastu.

Mis siis teha? Inimene ei suuda kunagi elada „täiuslikku” elu ja selle kaudu kuidagi ära teenida Jumala heakskiitu. Me kõik oleme eksinud ja Jumalale vastu hakanud ning ei suuda ise ületada seda kuristikku, mis meid temast eraldab.

Jumal on õiglane ja püha, kuid ometi armastab ta meid endiselt. Jeesus maksis oma eluga meie pattude eest ristil. Ta võttis meie otsuste tagajärje – karistuse – enda peale. “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16). 

Jeesus elab ja ootab sinu vastust. Sa ei jõua Jumala juurde, tehes lihtsalt häid tegusid, mediteerides ega isegi kirikus käies. Jumala juurde on ainult üks tee: pöördu Jeesuse poole ja võta vastu see, mis ta sinu eest tegi, palu temalt andestust ning järgne talle. “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse” (Rm 10:9).


Kas sa tahad oma suhte Jumalaga praegu korda seada?
Kas sa usud, et Jeesus suri ristil sinu pattude eest?
Kas sa usud, et Jeesus tõusis surnuist üles?
Kas sa tahad praegu Jeesuse oma südamesse vastu võtta?


Kui sa vastasid „jah” neile küsimustele, siis palu järgnev palve: “Issand Jeesus, ma usun, et sina oled Jumala Poeg. Ma tunnistan, et olen oma elus elanud Jumala tahtmisest mööda. Ma kahetsen, mida olen oma elus valesti teinud ja tahan pöörduda kõigest, mis on vale. Ma usun, et sa surid mu pattude eest. Andesta mulle mu patud ja tule mu südamesse. Ma usun, et sa tõusid üles surmast ja oled täna elus. Ma võtan su vastu oma Issanda ja Päästjana. Tahan kogu eluga järgida Sind, Jeesus. Palun, et Sinu Püha Vaim asuks mu sisse elama ja teeks mind niisuguseks, nagu Sa mind näha tahad. Tänan, et Sa oled mu palvet kuulnud.”

Kui sa palvetasid seda palvet südamest, siis on Jumal sulle andeks andnud ja sa oled saanud Jumala lapseks! Jumala sõna kinnitab: “Kõigile, kes [Jeesuse] vastu võtsid, andis Jumal meelevalla saada Jumala lasteks” (Jh 1:12). See on esimene samm selles, et see parim plaan, mis Jumalal sinu elu jaoks on, võiks täide minna.

Järgmise sammuna võta ühendust kohaliku kogudusega – koguduses on inimesed, kes aitavad sul vaimulikult kasvada.

Soovitame lugeda ka pikemat jutlust selle kohta, miks on oluline oma suhe Jumala korda ajada: “Südameasjad. Sinu südame asjad”