Südameasjad. Sinu südame asjad.

Südameasjad. Sinu südame asjad.

Südameasjad on olulised asjad. Kui keegi lähedane inimene läheb ära või ei pööra sulle tähelepanu – siis tunneb inimene valu, südames. Kui midagi on läinud valesti, lausa pahatahtlikult valesti – siis tunneb inimene süütunnet, südames. Kui keegi oluline inimene jääb hiljaks ja ei anna endast märku – siis tunneb inimene muret,südames. Kui sügispäike kuldab kollakas-punaseid lehti ja õhk on nii ebatavaliselt soe novembrikuu kohta – siis tunneb inimene rõõmu, südames. Kui inimene on armunud, siis tunneb ta üht enneolematut helinat, südames.

Südameasjad. Kõige olulisemad asjad. 17. sajandi matemaatik ja füüsik Blaise Pascal, suur mõtleja, on öelnud: „Me õpime tundma tõde mitte niivõrd mõistuse abil, vaid veelgi rohkem oma südame abil.” Tõepoolest, kumb on halvem hinnang: kas see, kui me ütleme kellegi kohta, et ta on „rumal” või et ta on „südametu”? Rumalus on vabandatav, südametus ei ole. Pole siis ime, et ka Jumala-asjad on inimese jaoks eelkõige mitte mõistuse-, vaid südame-asjad.

Niisiis, kõige olulisemad asjad kipuvad inimesel olema südameasjad. Aga südameasjadega on nii, et ka kõige probleemsemad asjad kipuvad olema südameasjad.

Suurim probleem – südameprobleem

Kus on inimese suured probleemid?

  • Väikeses sissetulekus? „Kui mul oleks vaid rohkem raha…”
  • Pahatahtlikes inimestes? „Kui ma vaid pääseksin eemale kogu sellest pahahtlikkusest!”
  • Ebaõiglases riigikorralduses? „Kui nad ometi mõistaksid seal Toompeal midagi mõistlikku ette võtta!”
  • Õnnetus armastuses? „Kui ma vaid poleks end selle inimesega nii lähedalt sidunud!”
  • Kitsastes elutingimustes? „Kui mul vaid oleks natuke rohkem ruumi.”
  • Ajapuuduses? „Kui ma ometi leiaksin kusagilt aega enda ja oma pere jaoks.”

Need on olulised probleemid. Jeesus aga ütleb, et inimese suurimad probleemid onsüdameprobleemid. Tänapäeva inimesel on muidugi ka bioloogilise südamega suuri probleeme: suur osa inimesi sureb südamehaigustesse – aga see on teine teema. KuiJeesus räägib südameprobleemidest, siis mõtleb ta seda, et kusagil inimese sees, inimese loomuses on midagi valesti. „Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud – kes suudab seda mõista?” (Jr 17:9). „Südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu­rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse­teotust. Need on, mis inimest rüvetavad” (Mt 15:19).

Masendav! Inimese südant on vaja kuidagi muuta! Kui inimene saaks oma südame kuidagi õigeks, siis laheneksid ka kõik teised probleemid.

Südame-asjad… Sinu südame asjad.

Käesoleva jutluse lõpus pakun Sulle võimaluse Jumala ees oma südameasjad korda ajada. Mu soov on, et sa saaksid oma südameasjad õigeks. Ja see käib palve kaudu.

Südamerikutuse põhjus – patt

Kust see südamerikutus siis tuleb? Miks inimene ei võiks soovida oma südames ainult head ja ilusat? – Seda südamerikutust nimetab Jumal lühikese neljatähelise sõnaga, mida tänapäeval tõsimeeli harva kasutatakse: patt. Inimese süda on rikutud, sest ta on pattu teinud. „Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma,” ütleb Paulus (Rm 3:23).

Veelgi hullem: inimene on patust sõltuvuses! Kuidas nii?! Me kõik ju ei ole sõltuvuses tapmisest ega varastamisest! Tõepoolest, ei ole. Aga kuidas on kadedusega? Uhkusega? Isekusega? Pahurusega? – Enda ees ausad olles tuleb meil tunnistada, et me oleme ühest või teisest pahest sõltuvuses. Ja see ongi patu sõltuvus.Südamerikutus.

Kust sai see patt ja südamerikutus alguse? Sellest, et inimese suhe Jumalaga on katkenud. Inimese südames pole jõudu head tahta ja head teha, sest ühendus headuse allika – Jumalaga – on katkenud, surnud. Jumala reeglite järgi on patu tagajärg surm. Seesama südamerikutus ongi ju elav surm! Elad küll, aga mis elu see enam on! Ja mis on surnud, see enam ei parane ega kasva ümber. Siin ei aita ravimine. Isegi rahvatarkus „aeg parandab haavad” siin ei kehti. Inimene ise ei saa taastada seda suhet Jumalaga, mis on katkenud. See suhe Jumalaga on surnud. Süda ongi rikutud. Punkt. Südame-asjad… Sinu südame asjad.

Kuidas saaksime oma südant muuta? Kuidas saaks taastada selle ühenduse Jumalaga, mis on katkenud? See võimalik kasvõi täna!

Jumala lahendus – uussünd

Ainuke viis, kuidas inimese südant saab ellu äratada, on paluda elu autorilt – Jumalalt – uut südant. Jeesus ütleb, et inimese süda on nii põhjalikult rikutud, et vaja on „uuesti sündida”. Kuidas saab inimene uuesti sündida, kui ta on juba täiskasvanu? Ta ei saa ju minna uuesti oma ema ihusse ja sündida?” Just sellise küsimuse küsis Jeesuselt kord üks mees, Nikodeemos. Ja Jeesus vastas: „Te peate sündima ülalt!” Südameasjade lahendus tuleb ülalt, Jumala käest.

Ja Jumala lahendus on Kristuses Jeesuses. Jumal armastas inimest nii palju, et ta otsustas inimese südameprobleemi lahendamiseks ohverdada oma Poja. Jumala Poeg Jeesus Kristus, kellel polnud ühtegi pattu – kelle süda polnud rikutud – suri sinu patu pärast ja Jumal äratas ta üles. Kui sina usud Jeesusesse Kristusesse, siis Jumal arvestab, et Kristus on surnud ka sinu eest ja kustutab sinu patu, kõrvaldab sinu südamerikutuse, loob uuesti ühenduse Jumalaga ja sa võid elada uue südamega elu. Vaja on paluda, et Jumal arvestaks Kristuse surma ka sinu pattude eest.

Paulus võrdleb seda uue südame loomist nii radikaalse muutusega nagu seda on surmast elluäratamine! Need, kes on Kristuse vastu võtnud, on „uus loodu”.

Paljud arvavad, et no nii lihtsalt pole südamemuutus küll võimalik: „Kui sa vaid teaksid minu elu: elu keerdkäigud pole nii lihtsasti muudetavad!” Inimlikult kindlasti mitte. Isegi Jumal ei räägi südame-muutusest, vaid uuest südamest. Ja kui Jumal on ikka seesama Jumal, kes lõi kogu universumi, siis on tal võimalik ka sinu sisse luua uus süda. Selles ongi ristiusu rõõmusõnum: uus süda on võimalik!

Kui ristiusk oleks vaid huvitav õpetus, mille üle mõtiskleda ja mida aeg-ajalt kasutada, siis meil poleks põhjust seda kõigile pakkuda. Aga ristiusk on küsimus uuest elust! Kui sa usud Kristusesse, siis tähendab see kõikehõlmavat südamemuutust – uut elu – sinu elus.

Jumala-asjad on südame-asjad. Sinu südame asjad.

Jumal räägib sellise uuesti sündimise vajalikkusest ja võimalikkusest kogu piiblis! Juba Vanas Testamendis ütleb Jumal: „Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid” (Hs 36:26-27). Kui sa sünnid uuesti, siis paneb Jumal sinu sisse uue südame! Ta paneb sinu sisse uue Vaimu!

Vaja on teha isiklik valik

Kas sa igatsed seda? Kas sa igatsed oma ellu seda südamemuutust – südame-uuendust, mida Jeesus pakub? Kas sa oled kindel, et sinu südame on Jeesus uueks loonud? Et sa oled uuesti sündinud?

Küsimus ei ole selles, kas sa usud, et Jumal on olemas. Küsimus ei ole isegi mitte selles, kas sa usud, et Jeesus Kristus suri kogu maailma patu pärast ristil. Küsimus on selles, kas Jumal on sinu südame uueks loonud. Küsimus on selles, kas sa oled teinud oma teadliku valiku ja Jeesuse lunastuse oma ellu vastu võtnud, nii et see on sinu elu muutnud! Sa arvad, et sa päris täpselt ei tea…

Mulle jäi pikaks ajaks meelde ühe mehe usuletuleku lugu. Ta oli 20ndates eluaastates mees ja ühe kristliku koosviibimise järel küsis pastor tema käest: Kas sa oled uuesti sündinud? – Mees vastas: ma päris kindlalt ei tea, aga ma arvan, et olen. – Seepeale ütles pastor: Jumal ei pane pahaks, kui me selle asja täiesti kindlaks teeme ja seda temalt palume.

Nii nagu ei ole mõtet ütlusel: „Ma arvan, et ma olen keskkooli lõpetanud” – nii ei ole mõtet ka ütlusel: „Ma arvan, et ma olen uuesti sündinud.” Inimene, kellele Jumal on loonud uue südame, teab seda, et tal on uus elu, uus süda.

Meie koguduse 80aastane õde Elga lahkus igavikku 2006. aasta oktoobris. Ta tuli elavale usule päris noorelt, 11aastaselt, aga mõni aasta hiljem ta kolis teise linna ja usuasjad kaotasid tema jaoks aktuaalsuse. Mitukümmend aastat hiljem, 60aastasena, seisis ta aga küsimuse ees: kas tema südameasjad on Jumala ees korras. Ja ta pidi vastama, et ei ole. Tema enda sõnutsi pani teda valikut tegema Jeesuse ütlus Piiblis: „Oh oleksid sa ometi külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust.” Ta tundis, et ta on just selline leige: teab Jumala olemasolu, aga see ei mõjuta ta elu kuidagi. Ja ta viis oma südame Jumala ette ja sai taas kord uue südame.

Kui sa oled kunagi tundnud Jeesust, ent leigeks jäänud, siis aja oma südame-asjad täna korda. Sinu südame asjad.

Kas sa tead, kuidas on sinu südame-asjad? Selleks on vaja teadlikku ja isiklikku valikut.

Peetrus seletab seda niiviisi: „Parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks” (Ap 3:19). Uuesti sündimiseks on vaja meelt parandada ja pöörduda oma eluga Jumala suunas. Kui sa tood oma südame Jumala ette sellise hoiakuga, siis ta kingib sulle uue südame. Jumal on džentelmen: ta ei muuda sind vägisi, vaid küsib selleks sinu luba: kas sa igatsed muutust? Kas sa tahaksid oma südame-asjad korda ajada? Kui sa tuled täna oma südamega Jumala ette, siis ta andestab sulle su patu, loob sulle uue südame ja taastab selle katkenud ühenduse Jumalaga, mis on toonud patu sinu ellu. Vaja on võtta risk, st teha ususamm. Ja Jumal vastab Sulle.

Võid palvetada nõnda (aga mida isiklikumate sõnadega palud, seda parem.)

Taevane Isa, ma palun, et sa minu südameasjad korda seaksid. Ma kahetsen, et olen püüdnud oma elu elada ise, ilma Jumalata. Palun anna andeks. Ma tahan pöörata selja kõigele, mis on vale.

Ma tänan, et saatsid oma Poja, Jeesuse ristil surema minu eest, nii et mina võiksin saada andeks ja olla vaba. Ma usun temasse. Nüüd ja edaspidi tahan järgida sind, Issand.

Ma tänan sind, Jumal, et annad mulle andeks, lood mulle uue südame ja kingid mulle oma Püha Vaimu. Ma võtan su kingituse vastu nüüd. Tule minu ellu, Jeesus, ja jää siia.

Pastor Leho Paldre