Blogi

Tõnu Lehtsaar

Jumalik sünergia

Rooma 8:28 ütleb, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Fraasis “laseb kõik tulla heaks” kasutatakse algkeeles

Loen edasi »