Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!

Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!

Jumala ligi tulek on meie palve – vestlus Jumalaga. Et me sõna ja lauluga räägime Temale, missugune Ta on, ja ülistame Teda. Me võime rõõmustada, et oleme Tema lapsed ja Tema kaitse all.

„Valage välja oma südamed Tema ette” (Ps 62:9). Toogem Tema ette kõik, mis meil meeles liigub: pettumus, kiusatus, probleemid teiste inimestega – kõik, mis meid rõhub. Kui loeme psalme, näeme, kuida Taavet läks Jumala ette oma hirmudes, raskustes ja võidukatel hetkedel. Kui räägime kõik Issandale Jeesusele, kuuleme ka Tema vastust oma südames. Jumala süda on armastus ja Ta ootab oma lastelt sõnades ja tegudes väljendatud armastust.

Mu elus oli probleem, mille lahenduse pärast ma hulk aega Jumalat palusin ja küsisin eestpalveid. Ühel hetkel aga hüüdsin Issanda poole: „Ma vajan Sind, ainult Sind, mu Jeesus!” Tulin Jumala ligi – ja siis hakkas tasapisi ka lahendus minu probleemile tulema.

Mu igatsus on, et alanud tööperioodil saaksime rohkem palvetavaks koguduseks. See on mu soov endale ja meile kõigile. Lugedes Jumala sõna ja rääkides Temaga õpime tundma Jumala tahet meie elus ja olema kuulekad Pühale Vaimule.

Jeesuse sõnad julgustagu meid: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel” (Jh 15:16).

Liivi Rosenvald, juhatuse liige