Maailma ajalugu ja piibli lugu

Maailma ajalugu ja piibli lugu

Esimesel Piibli avastamise õhtul 27. septembril rääkis Arno Lehtsaar teemal “Piibli suur pilt – sündmused ajaloo-teljel”.

Lähemalt oli juttu sellest, kuidas paigutuvad Piibli lood maailma ja tsivilisatsiooni ajaloo joonele. Teema käsitlus algas perioodist 8000 a eKr ja lõppes Jeesuse sünniga. Ajaloo kulgu said osalejad jälgida ka visuaalselt huvitava video kaudu. Arno Lehtsaare ettekande ajal oli igal osalejal võimalus antud perioodi kohta midagi täiendavalt öelda, mis muutis kogu pildi värvikamaks, kujundades koos olemise mõnusaks mõtete vahetamiseks. Peale ettekannet said kuulajad osaleda arutelus teemal: kuidas suured ühiskondlikud protsessid on kristluse arengut mõjutanud. Õhtu lõppes mõttevahetuse ja pikema palveajaga gruppides.

Mare Sumberg