Erivajadustega inimesed ja Jumal

Erivajadustega inimesed ja Jumal

Esimesel advendi pühapäeval toimus Kolgatal Piibli avastamise õhtu, külaliseks misjonäridest abielupaar Lätist Evelyn ja Kaspars Apinis. Nad jagasid oma tööst misjoniorganisatsioonis, mis kuulutab evangeeliumi erivajadustega inimestele. Nende kogemustest ilmnes selgelt, et puue ega haigus ei takista inimest elamast täisväärtuslikku vaimulikku elu. 

Evelyn arutles ka selle üle, kuidas elada rahus Jumalaga, kui on puue või krooniline haigus. Usk ei kaitse inimest valu ja kannatuste eest, sest ka Kristus kannatas maa peal elades. Evelyn julgustas, et võime alati oma tunded Jumalale välja valada, sest murega üksi jäämine viib üksildusse. Vähim, mida Jumal saab teha, on meid kuulata. Kui ei ole kedagi, kes mõistaks, tekib depressioon. Depressioonis inimene ei suuda enam loota, et tulevikus võib juhtuda midagi head, ning võib tunda, et valusad tunded kestavad igavesti. Tegelikult on lootus siiski olemas, sest Jumal on muutumatu ja Tema tõotused kehtivad. Ta rõhutas, et depressioonis inimene ei ole kristlasena läbikukkunud. Ta soovitas keskenduda Jumalale, sest enesele keskendumine toob põhjuse end halvasti tunda, kuid Jumalale keskendumine toob lootust. Kui hakkame muretsemise asemel tänama, muutub ka mõtlemine. Iga päev saame muuta kellegi päeva paremaks, see viib fookuse eneselt ära. Jumalale kuuletumine toob rahu. “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14:27). Õhtu audiosalvestist saab järele kuulata. 

Merle Kepp