Siberist Eestisse: Venekeelset tööd juhib Vladimir Lukyanov

Siberist Eestisse: Venekeelset tööd juhib Vladimir Lukyanov

Meie pere kolis USAst Novosibirskisse 2005. aasta maikuus. Teenisin pastorina kahes väiksemas koguduses kümmekond aastat. Seejärel kutsus Jumal meid 1000km kaugusele Siberisse, Tara linna Baškiirias. Sealse teenimisaja kõige põnevamad osad olid evangeelsed reisid tatarlaste küladesse, kuhu oli võimalik minna ainult talvel. Viimased kolm aastat Venemaal teenisin ühena pastoritest Omski suurimas baptistikoguduses, kus minu vastutusalaks oli uute juhtide leidmine ja arendamine. 

Ma usun, et Jumal juhtis meie kolimist Eestisse. Kui Venemaa tungis Ukrainasse 2022. aastal, siis olime naisega parasjagu lühemat aega USAs. Lootsime, et mõne kuu pärast on sõda läbi. Sel ajal otsustasime külastada Narvat, et aidata oma sõpru nende teenimistöös. Kui sai ilmselgeks, et me ei saa enam naasta oma koju, sõprade juurde ja teenimistööle Omskisse, siis oli see meie jaoks suur lein. Saime aru, et Jumal on meie peret ümber paigutamas, et teenida Eestis mitte ainult mõni kuu, vaid püsivalt. Selleks ajaks olime külastanud Narvat ja Tallinna, aga Tartu jäi eriliselt meie südamesse.

Ma usun, et Jumal on tegemas midagi väga erilist meie koguduse venekeelses osas. Sellest alates, kui me saabusime, on Jumal igal nädalal saatnud uusi inimesi meie teenistustele. On rõõm näha, et paljud tulevad uuesti tagasi. 

Me oleme siin selleks, et usklikud Tartus kasvaksid, omaksid mõju ja paljuneksid tänu suhtele Jeesusega. Lubage, et selgitan. Esiteks kasv – jõuda evangeeliumiga hingedeni ja juhendada neid, nii et nad saaksid täiskasvanudks Kristuses. Teiseks mõju – Jumal soovib, et meie usul oleks ka mõju ümbritsevale kogukonnale, linnale. Kolmandaks paljunemine – viimase kuu jooksul oleme alustanud kahe uue laste ja teismeliste rühmaga, samuti oleme alustamas kodugruppi venekeelsete abielupaaride jaoks. Me rõõmustame sellest, et Jeesuse jüngrite arv kasvab!

Vladimir Lukyanov