Mida ülistus ei ole ja mida see peaks olema

Mida ülistus ei ole ja mida see peaks olema

Eelmisel aastal ilmus eesti keeles raamat „True Worship“ (2002). Eesti kontekstis on sõna ülistus sageli võrdsustatud ülistusmuusikaga. Raamat püüab ülistuse mõistet laiendada. Autor avab nelja erinevat sõna, mida Uue Testamendi kreeka keeles kasutatakse ülistuse kohta: kummardamine, teenimine, austus/aukartus, jumaldamine/kuulekus/imetlus (lk 36-38). Sisuliselt vastab autori ülistus käsitlusele eesti keeles mõiste pühitsuselu.

Raamat seletab põhjalikult lahti, mis ülistus ei ole ja mida see peaks olema, sh arutleb ka mõne laialt levinud arusaama piibellikkuse üle. Tõeline ülistus on võimalik vaid läbi Jeesuse Kristuse, Püha Vaimu ja Jumala Tõe (Piibli). Roberts peatub teemadel, nagu näiteks jumala kesksed laulud, jumalakeskne laulmine, tunded ja laulmine, vastastikune teenimine. Jumala ülistamine/pühitsuselu ei saa toimuda ainult Jumala kojas, vaid igal päeval ja igal pool. Jumalateenistused on kohaks, kus saame üksteist julgustada Jumala Sõna ja muusika kaudu, kui kõik on tulnud ettevalmistatud südametega. Kolossa 3:16 näitab, et laulmine saab olla üks viis, kuidas me õpime Piibli tõdesid tundma.

Läbi aegade on olnud kristlaste eluhoiak tänada ja ülistada Jumalat. Selleks on kasutatud erinevaid vorme, nagu näiteks palved, armulaud, erinevas stiilis muusika. Robertsi raamat avab meile laiema vaate ülistusele. Eestikeelse tõlke „Tõeline ülistus“ on välja andnud KUS koostöös misjoniorganisatsiooniga M.E.W (Ragne Kivimets).

Tähti Lehtsaar