Juuniorid saavad põhjendatud vastuseid oma küsimustetulvale

Juuniorid saavad põhjendatud vastuseid oma küsimustetulvale

Kristlikus kodus ja pühapäevakoolis luuakse lapsele tema vanusele kohane esialgne ning lihtsustatud (usuline) maailmapilt. Teismeeas, mil kodu ning tihti ka kiriku mõju väheneb, samas meedia, kooli ning sõprade mõju kasvab, puruneb see lihtne, kohati naiivne lapsepõlve usk ning vajab ülesehitamist juba oluliselt paremini põhjendatuna. Kui selles vanuses maailmapildi avardumisega kaasas käiv küsimuste ja kahtluste tulv küllalt ruttu häid vastuseid ei saa, hüljatakse usk Jumalasse, samamoodi nagu see juhtub usuga muinasjuttudesse haldjatest või päkapikkudest. Üksnes oma usku hästi tundev, usaldav, põhjendada ja kaitsta oskav inimene saab üles ehitada jätkusuutliku suhte Jumalaga ning omab sisemist motivatsiooni ja julgust seda teistele jagada. Juunioride töös tahame anda õrnas eas laste ja noorte eneseotsingutele tuge ja vastuseid rasketele küsimustele. Samas teadvustame, et see ei suuda kuidagi asendada kodus tehtavat tööd.

11-15aastaseid noori on Kolgata juunioride õhtutel viimastel aegadel osalenud paarkümmend. Pooled on meie koguduse liikmete peredest. Teine osa on paljud mittekristliku taustaga. Väga hea meel on Joonas Vellendist, kes on oma sõpru kaasanud. Sama on teinud nüüd mõned teisedki.

Tavaline juunioride õhtu kestab reedeti kaks tundi, koosneb kolmest osast: mängud, söömine, teema. Viimasele kulub 30-45 minutit. Teemat esitades anname võimaluse jooksvalt küsimusi esitada. Tihti tekib nii elav arutelu, et kogu materjali ei jõuagi ühekorraga käsitleda.

Teemade valik on lai. Sisu peab ideaalis olema esitatud noortepäraselt, kaasakiskuvalt, reaalse eluga suhestuvalt. Mõned näited: Jumala olemasolu põhjendused; dokumenteeritud imed; kuidas saan kristlaseks; miks valida ristiusk; sõltuvused, arvutisõltuvus; laste ja vanemate suhted, suhted sõprade vahel, suhted vastassooga (mis on lubatud ja keelatud, miks), suhted vendade ja õdede vahel; evolutsioon või loomine või hoopis mõlemad; masendus ja depressioon; milleks kannatused; kas maailm on ebaõiglane; kas peaksin kõike Piiblis esitatut uskuma; palvetamine.

Mul on hea meel tänada juunioride töö meeskonnaliikmeid: Koit Lang, Tähe ja Raul Rosenvald, Riinu Nurme; köögi poolel Marit Roosimaa, Annely Suits, Meeri Jakobson, Signe ja Taavi Kaljapulk jt. Kes tunneb soovi kaasa lüüa mõnel korral mängude korraldamises, söögi valmistamises või teemade esitamises, võib minuga julgesti ühendust võtta.

Ilmar Roosimaa