Kus kohtuvad juuniorid kriisi ajal?

Kus kohtuvad juuniorid kriisi ajal?

Kes on Kolgata koguduse juuniorid?
Nimetame juuniorideks 11–15aastaseid lapsi, kes pühapäevakoolis enam ei käi ja noortetöös osalemiseks on veel liiga noored. Kolgata koguduses on juunioridega tegeletud juba palju aastaid. Enne eriolukorda käis viimasel ajal reede õhtuti koos 10 – 20 last. Ühest küljest on sinna lapsi suunanud lapsevanemad, kuid ka lapsed ise on sõpru kutsunud. Eriti innukas on olnud Joonas Vellend. Mitmetel lastel puudub kristlik taustsüsteem.

Mida juuniorid enne koroonakriisi koos tegid?
Me mängisime koos, mäng lähendab inimesi. Sõime koos: ilma selleta läheks meel nukraks. Alati oleme vaimulikke teemasid käsitlenud. Eesmärk on ju ikkagi noorte kasvatamine Kristuse suunas. Ei saa siiski öelda, et kirikus toimuv teemade käsitlus asendaks kodus toimuvat kristlikku kasvatust. Samas võib leiduda valdkondi, mida lapsevanemad ei söanda käsitleda ja kus oleme saanud abiks olla.

Kes juunioride tegevusi läbi viivad?
Põhivastutajateks on viimasel ajal olnud Koit Lang ja Ilmar Roosimaa, aga abilisi on meil mitmeid, nt Beth Ann Erickson (misjonär), Raul Rosenvald, Marit Roosimaa, Signe ja Taavi Kaljapulk, Annely Suits, Age Orumaa, Meeri Jakobson. Suur tänu kõigile toetajatele! Kui soovid ka kaasa aidata, võta ühendust.

Mida teha koroonakriisi ajal?
Kriisi ajal pole juuniorid enam kirikus kohtunud. Aga netikeskonnas zoom saime ameeriklaste eestvedamisel juba kokku. Seal saab teineteist näha ja kuulda, koos isegi mängida, teemasid käsitleda ja palvetada. Ise eelistan küll tavameetodil kokkusaamisi nagu ennemuiste, aga pool muna on ka parem kui tühi koor. Loodame, et kriisiajad peagi läbi saavad ja tavaelu taastub. Lapsevanematele soovin jaksu lastega tegelemiseks. Võtke oma laste jaoks aega ja vestelge nendega ka süvateemadel.

Ilmar Roosimaa