Kuidas elab meie eestpalvekogudus Tallinna Betaania

Kuidas elab meie eestpalvekogudus Tallinna Betaania

Tallinna Vene Betaania kogudus ja Tartu Kolgata kogudus on käesolevaks aastaks loositud eestpalvekogudusteks. Jagan sellest, kuidas on möödunud Betaania koguduse suvi. Suve algus tõi Tallina Betaania kogudusele muudatused juhtkonnas ning suviseks palveks jäi kogudusele uue pastori leidmine Jumala tahte järgi. Praegu juhivad kogudust kaks juhatuse venda. 

Suvi algas meie koguduses pühapäevakooli lõpetamise ja ühise lastepeoga. Loodame ja palvetame, et laste edasiseks suunaks on Jumala otsimine. Juunikuus külastasid meie noored Helsinki vene koguduse noori. Enne suvevaheaega toimus ka viimane lastekoori esinemine ja piknik, külastasime Tapa vene baptistikogudust. Juunis ja juulis osalesid paljud meie pered koos teiste vene koguduste perekondadega Nuutsakul perelaagris, kus kolme päeva jooksul said pered meeldivalt aega veeta ja Jumala sõna kuulata. Laager toimus kahes vahetuses, sõna jagasid külalised Bulgaariast ja Prantsusmaalt.

Augusti alguses toimus Haapsalu puhkebaasis muusikalaager teismelistele „Musicjam“. Viie päeva vältel said noored koos pillimängu harjutada ning muusikalisi teadmisi omandada, mida hiljem enda kogudustes Jumala kiitmiseks kasutada. Augustis ristiti meie kirikus kolm uut inimest, mille eest oleme Jumalale väga tänulikud! Eelmisel laupäeval toimus kohtumine naistele ning meid külastasid meie õed Helsinki vene kogudusest. Meie lauluansambel esines suvel mitmel üritusel, üks viimaseid oli Tallinna Piibli koguduse poolt korraldatud laager ukraina keelt kõnelevatele lastele Tallinna Männi pargis Mustamäel, mis möödus väga õnnistatult.

Koguduse suve lõpetab noorte emade kokkutulek lastetoas, kus emad paluvad Jumala hoidmist oma lastele uueks õppeaastaks. Muidugi enne kooli algust õnnistab ka kogudus kõiki õpilasi uueks kooliaastaks.

Tänu ja kiitus Jumalale, et Ta hoiab meid ja annab jõudu tegutsemiseks ja Tema kiitmiseks! Palume ka Teid palvetada meie uu(t)e pastori(te) eest!

Ludmilla Bordijan