Kui Jeesus koolis käis

Kui Jeesus koolis käis

Kas ka Jeesus pidi koolis käima? Lk 2:40-52 on talletatud lugu, kuidas 12aastane Jeesus käis tollases hariduskeskuses, Jeruusalemma templis. Tuleb välja, et ka Jeesusel oli vaja õppida. Jeesus kuulas õpetajaid. Ta küsis küsimusi, ta vastas nende küsimustele. Tema küsimused näitavad, et ta oli ka varem näinud vaeva Pühakirja uurimisega. Jeesus mitte ei teeselnud teadmatust, vaid ta tõepoolest vajas õppimist. Ta ka tegelikult tahtis teada saada. Kaks korda on kirjutatud, et Jeesus „kasvas tarkuses“. Ta kasvas tarkuses enne 12. eluaastat (s 40). Ta kasvas veelgi edasi pärast 12. eluaastat (s 52).

Meie jaoks on raske lõpuni aru saada, kuidas on võimalik, et Jeesus oli Jumal, aga ta pidi õppima, st ei teadnud kõike. Kõiketeadva Jumalana ei oleks ta pidanud õppima. Fl 2:6-7 ütleb Jeesuse kohta, et: „olles Jumala kuju ei arvanud ta osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, saades inimese sarnaseks“. Üks omadus, millest Jeesus loobus, oli jumalik „kõiketeadmine“. Inimeseks-olemise ajal oli Jeesusel küll jumalik loomus (tahe ja eesmärgid), aga kuidagiviisi oli tema jumalik kõiketeadmine piiratud.

Seega teadmistekuul saame Jeesust ka õppimise eeskujuks võtta. Inimeseksolemise juurde käib see, et me pingutame oma mõistust ja pühendame oma aega selleks, et kasvada tarkuses ja õppida – eriti Jumala igavesi asju.

Põnevaid õppimisavastusi!
Pastor Leho Paldre