Koguduse esimene zoomi-osadus

Koguduse esimene zoomi-osadus

Mitmeid kuid kestnud maskikandmise järel oli hea tunne näha usukaaslasi näost näkku ilma maskita. Märtsi viimasel pühapäeval pühapäeval tulime mitmekümnekesi osadusõhtule kokku zoomis. Meil oli külaliseks Salemi koguduse pastor Toivo Pilli, kes jagas mõtteid füüsilise, emotsionaalse ja vaimuliku tervise teemal. Kõlama jäi mõte, et haigused inimese elus ei ole patu tagajärg (Jh 9:3), kuid sageli on inimesed just haigustes hakanud tõsiselt Jumalat otsima või parandanud meelt. Piiblis on antud selge korraldus palvetada haigete eest, Jumal võib tervendada nii füüsilistest kui psüühilistest haigustest. Alati siiski tervenemist ei toimu, kuid kõige olulisem on usaldada Jumalat igas olukorras.

Tõnu Lehtsaar rääkis suhtlemisest praeguste piirangute ajal. Ta rõhutas, et oluline on hoida korras suhted kõige lähedasemate inimestega ja säilitada koguduse osadus. Võtsime aega, et väikestes gruppides lühidalt vestelda ja üksteise eest palvetada.

Koguduse noortetöös osalev Einike Lemats jagas tunnistust tööst meditsiiniõena koroonaosakonnas. Ta tunnistas, et Jumala kutsumises käimine tõi südamesse suure rahu sõltumata keerulistest olukordadest.

Osadusõhtu lõpetasid Sander Tulgi julgustussõnad: “Rohkem valgust!” mäejutluse põhjal: “Teie olete maailma valgus. … Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas“ (Mt 5:14-16).

Olgem valguseks, pidagem osadust Issanda ja usukaaslastega!

Merle Kepp