Jumala arm

Jumala arm

Jumala arm on mõiste, mis koguduse liikmetele võõras ei ole. Armust oleme õndsaks saanud. Jumala arm oli see, mis tõi meid Issanda juurde ja Jumala arm on ka see, mis meid Issanda juures hoiab. Eriliselt oleme kogenud Jumala armu ka 2020. aastal. Hoolimata pandeemia tekitatud olukorrast on Kolgata koguduse töö jätkunud täies hoos. Võime ka ääretult suure tänu tuua majanduslikule toetusele, mille kaudu saame parandada koguduse tehnilist võimekust. See on puhas Jumala arm!

Kuid vahel võime Jumala armu liiga lihtsaks teha ja vaadelda seda kui maiste õnnistuse allikat. Piiblit lugedes tuleb välja suurem reaalsus ja see seisneb selles, et meie Taevase Isa arm võib olla see, mis meid just raskustesse juhib ja vahel ka kannatama paneb. Paulus palus Jumalat “vaia” pärast oma elus ja Issand vastas talle: “Sulle saab küllalt minu armust!” Jumal võib oma armus meie ellu juhatada ka ebamugavusi, et oma suure plaani kohaselt juhtida seda maailma kindla eesmärgi suunas, meile meelde tuletada meie surelikkust ja vajadust Jumala läheduse järgi. Ongi ju õigupoolest nii, et just elu pimedamatel hetkedel januneme Taevase valguse järgi. Kui sa oma murede sees hoiad Issanda poole, siis on see ääretult suur arm, mis toob sind Jeesusele veelgi lähemale.

Sander Tulk, noortejuht