Alfa-kursus Ropka-Tamme päevakeskuses

Alfa-kursus Ropka-Tamme päevakeskuses

Sellel kevadel korraldasime lisaks tavapärasele Alfale eraldi kursuse ka Ropka-Tamme päevakeskuses. Viimati toimus samas kohas Alfa umbes 15 aastat tagasi. Seekord võttis kursusest osa 12 seeniori. Kokkusaamised olid neljapäeva hommikuti päevakeskuse ruumides. Lisaks pastor Leho Paldrele olid meeskonnas ka meie koguduse seenioride kodugrupi liikmed: neli grupijuhti, ülejäänud kodugrupi liikmed palvetasid samal ajal Kolgatal.

Alfa väljasõidu tegime Mustvee baptistikogudusse, kus võtsime läbi Püha Vaimu teemad ja olime terve päeva jooksul meeldivas osaduses. Kõik need kokkusaamised on meid lähendanud, mitmed alfakad käivad pühapäeviti meie jumalateenistusel. Alfa lõputunnistuste kättesaamine toimus pidulikult 30. mail Kolgatal väikeses saalis. Oleme Jumalale väga tänulikud sellise võimaluse eest evangeeliumi jagada, samuti osalejate eest, kes on avatud ja siirad.

Regulaarse Alfa-kursuse Kolgata ruumides lõpetas 7. mail neli osalejat.

Anne Vilt