Ülestõusnud Kristus – maailma ainus lootus

Ülestõusnud Kristus – maailma ainus lootus

Maailm on täis ebakindlust ja rahutust, kõik on suhteline ja kiiresti muutuv. Maailmas toimuvatele sündmustele vaadates tunneme end sageli abituna, sest ei suuda olukordi ette näha ega mõjutada. Kriisid on viimastel aastatel tekitanud paljudele vaimse tervise probleeme. Inimestena vajame ja otsime midagi turvalist, mis oleks kindel ja muutumatu, millele võiks toetuda ja loota.

Kui Jeesus oli risti löödud, tundsid ka jüngrid pettumust, abitust ja hirmu. Kõik oli läinud hoopis teisiti, kui nad ootasid. Nad olid kaotanud lootuse. Kui ülestõusnud Jeesus tuli nende juurde läbi lukus uste ja kui nad olid Ta ära tundnud, siis nad uskusid ja said rõõmsaks Issandat nähes. Meiegi elus võib mõnikord juhtuda, et Jeesus tuleb meie juurde, aga me ei tunne Teda ära, nagu jüngrid Emmause teel, sest oleme oodanud, et Ta sekkub meie ellu kuidagi hoopis teisiti. Kindlasti tuleb Ta vahel ka meie juurde läbi uste, mille oleme ise lukustanud, sest keskendume hirmule või pöörame pilgu selle ebakindla maailma sündmustele.

Jeesus on oma ülestõusmise läbi võitnud ära maailma, saatana ja surma. Temale võime toetuda ja loota, sest Tema tõotused püsivad. Jeesus ütleb: “Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged:mina olen maailma ära võitnud!“ (Jh 16:33). Samuti on Jeesus jätnud meile oma rahu, mida selle maailma rahutus ei mõjuta. “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda,nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks !” (Jh 14:37). Rõõmustagem, sest Kristus on üles tõusnud!

Merle Kepp, eestpalvetoa kordinaator