Rahust

Rahust

Elame rahutul ja ebakindlal ajal. Ebamäärasus meie ümber põhjustab ebakindlust ja pingeid nii inimeste sees kui ka inimeste vahel. Nendes oludes on kohane mõelda Jeesuse tõotusele (Jh 14:27): „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ See tähendab, et on olemas jumalik rahu, mis nii päritolult kui ka olemuselt erineb maisest. 

Rahu piibellikus mõttes ei tähenda ainult sõja puudumist. Rahu tähendab mõistlikkust, arukust. Rahu tähendab täiuslikkust, lõpetatust ja küpsust. Rahu tähendab terviklikkust ja lõhestatuse puudumist. Rahu tähendab sõprust kaaslaste vahel. Rahu tähendab Jumala ligiolekut.

Maailma rahu algab ühiskondlik-poliitilistest uuendustest. Kristuse rahu algab inimesest. Maailma rahu sõltub olukordadest. Kristuse rahu sõltub usust. Maailma rahu saab inimene rikkuda. Kristuse rahu inimene rikkuda ei saa. Maailma rahu teostub konkreetsetes olukordades. Kristuse rahu on olukordade ülene.

Jumaliku rahu kogemiseks tuleb hoida Rahu Andja lähedale, ennast temaga jagada, teda kuulata ja kuulda võtta. Arvan, et just palve on peatee jumaliku rahu juurde.

Rahusooviga

Tõnu Lehtsaar

Diakon, juhatuse aseesimees