Piibliring Vedu raamatukogus

Piibliring Vedu raamatukogus

On suur rõõm teatada, et Tartu vallas Vedu raamatukogus, kus ma töötan, on hakanud kord kuus koos käima piibliring, mida viib läbi pastor Leho Paldre. Loeme koos Jumala sõna ja arutleme selle üle. Esimest korda kohtusime jõulukuu keskpaiku ja teine kord nüüd käesoleva aasta jaanuaris.

Idee sündis eelmisel aastal praktilisest vajadusest jagada Vedu raamatukogu lugejatele teadmisi Jumala sõnast, kuna olin vestlustes tajunud, et inimestel on nii palju probleeme ja hädasid. Lähtusin enda lapselikust arusaamast, et kui Jumal on mind alati aidanud, siis abistab Ta iga inimest, kes Temasse usub. Olen ise tänaseks aru saanud, et kunagi kaks aastat tagasi siia tööle asumine oli samuti Jumala kindel plaan minu elus. Seega on praegu see hetk, mil Jumal minu kaudu kutsub omakorda uusi inimesi. Kindlaid kooskäijaid, kes tunnevad igatsust Jumala sõna tundmaõppimise järele, on viis. Siia on kokku tulnud inimesed, kes ise vähemal või rohkemal määral on varem juba evangeeliumiga tuttavad. Selgitasime välja, et kõigile sobilik on arutleda igal korral eri teemadel, lugeda evangeeliumist kirjakohti, koos palvetada ja Jumalale laulda. Näiteks viimasel korral oli arutluse all teema “Mure ja muretsemine”. Alguses sai igaüks arvamust avaldada ja edasi lugesime Uuest Testamendist kirjakohti sellel teemal, mida pastor lähemalt lahti selgitas. Igal korral alustame ja lõpetame palvega: igaüks võib jagada oma isiklikke eestpalvesoove.

Mõlemad kaks kohtumist on möödunud heas vaimulikus osaduses nii Jumala kui üksteisega. Loodan ja palvetan selle pärast, et Jumal annaks igatsuse Teda tundma õppida veel mõne inimese südamesse ja osalejate arv kasvaks. Lõpetan kirjakohaga, mis sobib kirjeldama meie kooskäimisi: „Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” (Mt 18:20).

Oma rõõmu jagas teiega.

Mare Sumberg