Neli tänupõhjust koguduse aastapäeval

Neli tänupõhjust koguduse aastapäeval

16. oktoobril tähistame meie koguduse 121. aastapäeva. Verstapostide juures on kombeks vaadata nii tagasi kui ka edasi. Oleme nüüd olnud üheksa aastat meie uues kirikuhoones Veski 40 ja siin päris ära harjunud. Omaette ajamärk oli värskelt lõppenud renoveerimistöö väikeses saalis. Veerand sajandi vanune hoone nõuab üha enam järeleaitamist. 

Koguduse olemus pole siiski mitte hoone, vaid Kristuse esindajaks olemine, tema töö teostamine selles maailmas. Psalmist kutsub meid üles mitte unustama Issanda heategusid. Aastapäeva puhul on kohane mõelda heale, mida Jumal meile on teinud. 

Kogudusele mõeldes tooksin välja minu jaoks olulised neli asja, milles näen Jumala heategusid. Esiteks on meie koguduses kantsel tugev. Tunnistused ja jutlused on sisukad ja aitavad kuulajat Jumalale lähemale. Teiseks muudavad toimivad tööharud meie tegevuse väga mitmekesiseks. Oleme laiahaardeline kogudus. Kolmandaks on meile antud rahuaeg, kus koguduses pole suuri pingeid, vaid pigem koostöövaim. Neljandaks on meiega liitunud pühendunud inimesi, kes võtavad vastutust ja töötavad koguduse heaks. Edasihaaravalt soovin, et kogudus oleks jätkuvalt evangeelselt võimekas ja pakuks ka oma liikmetele tõhusat usulise kasvamise keskkonda.

Tõnu Lehtsaar
Diakon, juhatuse esimees