Muutuge meele uuendamise teel

Muutuge meele uuendamise teel

Pühakiri kutsub meid Rm 12:2 üles mitte muganduma praeguse ajaga, vaid muutuma oma meele uuendamise teel. Lisaks sellele on seal üleskutse katsuda läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Igal ajastul on oma nägu ja tegu. Julgen pakkuda meie ajastu märksõnadeks kiiruse, pinnalisuse, närvilisuse ja suhtelisuse. Pühakirja põhimõte on, et meid ei peaks mitte vormima ja kujundama aeg, milles elame, vaid pigem Jumala tahtmine. Arvan, et meie jumalavallatul ja sageli ka jumalavaenulikul ajal muutub Jumala poole hoidmine ja tema tahtmise järele elamine üha tähtsamaks ja tähenduslikumaks. Läbikatsumine tähendab süvenemist ja pingutust. Hea poole hoidmine eeldab eristamisvõimet ja halvast hoidumist. On asju, mis on Jumalale meelepärased ja on asju, mis seda pole mitte. Meie mõõdupuu mõõtühikud pole mitte maised, vaid taevased. Oluline pole mitte see, mis meeldib inimestele, vaid see, mis on Jumalale meelepärane ja täiuslik. Soovin uueks aastaks meile kõigile jumalikest väärtustest osasaamist.

Tõnu Lehtsaar
Diakon, juhatuse esimees