Mis ületab Piibli uudisekünnist?

Mis ületab Piibli uudisekünnist?

Piiblis on kirjas need lood, mida Jumal on pidanud vajalikuks talletada. Seetõttu on loomulik, et Piiblis on juttu Jumala tegudest ja tema juhistest inimkonnale. Mis on aga inimeste puhul Jumala silmis piisavalt eriline, et see oleks talletatud Piiblisse – ületaks Piibli uudisekünnist?

On üks Jeesuse jünger, Andreas, kellest on Piiblis kirjas ainult kolm lühikest juhtumit. Ta ei saada korda midagi erakordset. Kõigil kolmel korral on juttu lihtsalt sellest, et ta juhatab kellegi Jeesuse juurde: oma pereliikme (Jh 1:35jj), kaks uudishimulikku linnakülastajat (Jh 12:20jj) ja poisi, kelle leibu-kalu Jeesus kasutab ime tegemiseks (Jh 6:8j). Mõelda vaid! Kutsud kellegi Jeesuse juurde ja see on Jumala jaoks piisavalt väärtuslik, et ta talletab selle Pühakirja! Tundub, et kellegi juhatamine Jeesuse juurde ongi Jumala jaoks erakordne ja eeskuju vääriv.

Kui su süda märkab mõnda inimest ja kutsud teda Jeesuse lähedusse: Alfa kursusele, koguduse noortekale, juunioride õhtule, lastetundi, teenistusele, kodugruppi – siis see on Jumala silmis tähtsam kui maailma poliitikas või majanduses toimuv. Jeesuse-aegsed poliitilised ja majanduslikud uudised evangeeliumides ei kajastu. Aga pereliikme, kaaslinlase ja lapse kutsumine Jeesuse juurde on evangeeliumis kirjas. Palveta, et su süda märkaks inimesi, keda kutsuda. See ongi Jumala jaoks erakordne.

Pastor Leho Paldre