Miks me ordineerime diakoniks?

Leho Paldre

Miks me ordineerime diakoniks?

Suvel valisime koguduse üldkoosolekul diakoniks noortejuhi ja pastoriabi Sander Tulgi. Tema ordineerimine ehk pühendamine vaimuliku ametisse leiab aset 9. jaanuaril. Kes on diakonid ja miks me neid ordineerime? 

Uue Testamendi algkeeles on sõna diakonos, mis tähendab abilist, teenijat. Sealt tuleb eesti keelde sõna diakon. Lähemalt on nendest koguduse poolt valitud ja volitatud „abilistest“ kirjas nt 1Tm3:8-13 ja Ap 6:1-7.

Diakonid on koguduse põhikirja järgi inimesed, kes koostöös pastoriga edendavad koguduse vaimulikku ja ajalikku tööd, sealhulgas toimetavad vaimulikke talitusi ja osalevad hingehoiutöös. Loomulikult pole koguduses ainult diakonid need, kes edendavad vaimulikku tööd! Viimaks on iga Kristuse järgija ülesandeks edendada koguduse vaimulikku tööd ja teenida andidega kaasa. 

Diakoniks valimisega kogudus tunneb ära ja tunnustab konkreetse isiku püsivat kutsumust teha vaimulikku tööd ja tema küpsust olla koguduse teenija. Diakoniks valimine on märk ka väljapoole kogudust: et nende inimeste vaimulik tunnetus ja õpetus esindab kogudust. Ka riik arvestab teatud puhkudel koguduse vaimulikega (pastorid ja diakonid), näiteks saavad ka diakonid töötada kaplanitena, nendele laieneb pihisaladuse hoidmise õigus ka kohtutes.

Leho Paldre