Miks just Kolgata kogudus?

Miks just Kolgata kogudus?

Kuigi minult küsiti uudiskirja jaoks pigem usutunnistust, siis koguduse värske liikmena tuli südamesse soov hoopis jagada, miks me perena just Kolgata koguduse valisime, kui olime mujalt Eestist Tartumaale kolinud.

Usun, et neid põhjuseid on hea ja huvitav teada saada nii kogudusega mitte seotud lugejatel kui ka koguduse liikmetel endil. Viimastel just endale teadvustamiseks, sest olgem ausad – ega heal ajal ei kipu me pikapeale neid väärtusi enda ümber enam märkama. Ja vaatamata meedia pingutustele meile vastupidist sisendada, elame tegelikult tõesti heal ajal – kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel on olemas. Nii palju on põhjuseid, miks olla iga päev Jumalale tänulik. Tegime abikaasaga ajurünnaku, mille eest me perena Kolgata koguduses tänulikud oleme ja veendusime, et neid väärtusi on ikka omajagu. Ma ei ei oskaks neid tähtsuse alusel järjestada – kõik on omamoodi olulised ja panen nad punktidena kirja.

Siin on osadus Jumalaga. On aeg, mil võtta aeg Jumalaga üks ühele, pereringis ja on aeg, mil vajame osadust kogudusega. Kustutada oma vaimulik nälg läbi jutluste, usutunnistuste, olla ühises palves ja ülistada Kõige Kõrgemat läbi laulude.

Lapsed kohanesid hästi ja nüüd ei taha peale koosolekut kohe lahkudagi (meil on tekkinud lausa uus peretraditsioon – ühine kakao joomine peale koosolekut väikeses saalis)
Tekitab koduse tunde – teate ju küll tunnet, kui oled „omas kohas”.
Siia kogunevad lahked, sõbralikud, avatud ja rõõmsad inimesed.
…inimesed, kellega on ühised huvid, väärtushinnangud ja eesmärgid.
…inimesed, kellega tekib samastumise võimalus – sarnased pöördumiste lood ja eluetapid.
Korraldatakse ühisüritusi (väljasõidud, laagrid), mis on heaks võimaluseks olla ühises osaduses ja üksteist lähemalt tundma õppida.
Siin on toetav, hooliv õhkkond „nii heas kui halvas”.
Kaasamine kodugruppide, pühapäevakooli, noorteka, koorilaulu jms näol.
Siin on palju lapsi, noori, noorperesid, igas vanuses ja „seisus” inimesi – nad kõik rikastavad me kogukonda omal moel.
Ei saa mainimata jätta ka siirast, elurõõmsat, vastutustundlikku, avatud ja suure südamega pastorit, kes on olemas „nii väikeste kui suurte jaoks”.
Boonuseks on kaasaegsed, mugavad, avarate lahendustega ruumid, kus on mõeldud ka väikelastega peredele.
Sellised on meie pere tähelepanekud ja on vaid positiivne, kui leiate loetletule veel täiendust. Tänu Jumalale, et meil on Kolgata kogudus!

Lõpetuseks meenutaks veel apostel Pauluse öeldut: „Taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!” (1Ts 5:15-18).

Kristina ja Allar Laurend