Mida Salemi koguduse eest palvetada?

Mida Salemi koguduse eest palvetada?

Armas Kolgata kogudus, on südamest hea meel, et oleme sellel aastal kogudustena palvepartnerid. Meie kogudused on aastakümneid tihedalt läbi käinud. Sõprussuhted meie liikmete vahel on tähenduslikud. Praegu, digiajastul, saame nupuvajutusega kaasa elada üksteise tegemistele.

Oleme rõõmsalt kaasa elanud Jumala imelisele tööle teie juures. Uus hoone, uued võimalused Jumala õnnistuse all teevad meidki väga tänulikuks. Aga meie ühine eesmärk on kuulutada Jumala riigi evangeeliumi ja kuulutada, et Jeesus Kristus on tee ja tõde ja elu, Jeesus on Issand ja Päästja.

Salemi kogudus on nimetanud neli põhiväärtust, mille järgi meid tunda. Lahkus – jagame oma parimat. Jagame evangeeliumi. Jagame rõõme ja muresid, andeid ja materiaalsed väärtusi. Avatus – oleme avatud Jumalale, Tema tegutsemisel, avatud kogukonnale. Hoolivus – ületame ükskõiksuse ja oleme üksteise suhtes tähelepanelikud. Ehtsus – väärtustame sõnade ja tegude ühtsust ning tahame seda oma elus ja koguduses tõeks teha.

Selle teostamiseks vajame Jumala abi ja teineteise tuge, palvet. Meie koguduse igapäevased palvesoovid on järgmised.

  • Palvetame uute inimeste päästmise ja ristimise eest. Andku Jumal uusi võimalusi ja värskeid kontakte juhatada inimesi Kristuse juurde.
  • Palvetame, et kogudus oleks valguseks ja soolaks selles maailmas.
  • Palvetame erinevate põlvkondade eest – koguduses on koht nende kõigi jaoks.
  • Palvetame, et Jumala vaimuannid võiksid töötada ja tuua au Issandale.
  • Toome palvetes Jumala ette inimesed, kes on kogudusega kontakti kaotanud.

Urmas Roosimaa, Tartu Salemi koguduse pastor