Ma südames usun, aga miks ma pean kirikus käima?

Ma südames usun, aga miks ma pean kirikus käima?

Mida tähendab, et inimene usub? Uskumine tähendab kristluses uskumist Jeesusesse Kristusesse kui päästjasse. See on midagi enamat kui Piiblis ära toodud faktide jaatamine. Usk tähendab enese usaldamist Kristuse hoolde. „Kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala lasteks” (Johannese ev 1:12). Usu läbi saab Kristusest inimese päästja, Jumal on talle Isa ja tema sees elab Püha Vaim. Usu läbi saab inimesest Jumala laps. See tähendab, et Kristusesse uskuvad inimesed kuuluvad Jumala perekonda.

Laiemas mõttes moodustavad Jumala perekonna ehk kristliku kiriku kõik Kolmainu Jumalasse uskuvad inimesed üle kogu maailma. See on sadadesse miljonitesse ulatuv tohutusuur pere. Üleilmne Kristuse kogudus koosneb aga tuhendetest kohalikest kogudustest, millest igaüks on vaimulikuks koduks kümnetele, sadadele või tuhandetele inimestele. Kristlikke kogudusi on väga palju ja väga eripalgelisi, nagu ka perekonnad üle maailma on erinevad. Üks on aga ilmne – Jumal soovib, et igal inimesel oleks oma koht, oma pere, oma kogudus, kuhu kuuluda, kus aktiivselt osaleda ja kellega koos mõjutada maailma.

Nii, nagu ei saa olla abielus üksinda, nii ei saa olla ka kristlane üksinda. Kristlikus koguduses on olulisel kohal õpetus, osadus ja üksteise teenimine. Rõõmusõnumit Kristusest jagatakse neile, kes sellest pole veel kuulnud. Kõik see toimub Jumala austamiseks. Kristus on nii koguduse rajanud.

Jakob Gill