Kui Kristust ei ole üles äratatud…

Kui Kristust ei ole üles äratatud…

Kui Kristuse ülestõusmist ei oleks tegelikult toimunud, siis oleksid järgmised viis kristliku usu alustala kehtetud. Paulus ütleb 1Kr 15:14-20, et kui Kristust ei oleks üles äratatud, siis:

  • meie õpetus oleks tühine;
  • meie usk oleks tühine;
  • me oleksime ikka veel oma pattudes;
  • oleks hukatusse läinud need, kes on Kristusesse uskudes surnud;
  • me oleksime kõigist inimestest kõige haletsusväärsemad.

Paulus kinnitab nende kõigi asjade vastu: „Aga tegelikult on ju Kristus üles äratatud!“ Kristuse ülesäratamisega:

  • kinnitas Jumal, et Jeesus on absoluutselt tõene;
  • osutus usk Jeesusesse täiesti usaldusväärseks;
  • andis Jumal meile pattude andestuse;
  • andis Jumal elu, mida ei lõpeta ka maine surm;
  • osutus elu koos Jeesusega kõige kadestamisväärsemaks.

Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!

Pastor Leho Paldre