Kui Kristust ei ole üles äratatud…

Kui Kristuse ülestõusmist ei oleks tegelikult toimunud, siis oleksid järgmised viis kristliku usu alustala kehtetud. Paulus ütleb 1Kr 15:14-20, et kui Kristust ei oleks üles äratatud, siis:

  • meie õpetus oleks tühine;
  • meie usk oleks tühine;
  • me oleksime ikka veel oma pattudes;
  • oleks hukatusse läinud need, kes on Kristusesse uskudes surnud;
  • me oleksime kõigist inimestest kõige haletsusväärsemad.

Paulus kinnitab nende kõigi asjade vastu: „Aga tegelikult on ju Kristus üles äratatud!“ Kristuse ülesäratamisega:

  • kinnitas Jumal, et Jeesus on absoluutselt tõene;
  • osutus usk Jeesusesse täiesti usaldusväärseks;
  • andis Jumal meile pattude andestuse;
  • andis Jumal elu, mida ei lõpeta ka maine surm;
  • osutus elu koos Jeesusega kõige kadestamisväärsemaks.

Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!

Pastor Leho Paldre