Tere tulemast Kolgata kogudusse

 

Meie koguduse rikkuseks on kõigi põlvkondade osalemine – nagu suures perekonnas. Inimestena ei ole me erilised, aga oleme kogenud Jumala armastust ja halastust. Jeesus muudab inimesi uueks ka tänapäeval: annab elava tunnetuse Jumalast, loob korda sassis eludesse ning annab lootust lootusetustes olukordades. “Kõigile, kes Jeesuse vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.”

Meie kogudusel on viis eesmärki:

  • Kummardada  tunda ja austada Jumalat, arvestada tema sekkumisega
  • Kuuluda  pakkuda osadust
  • Kasva(ta)da  toetada igaühe kujunemist Kristuse järgijana
  • Kuulutada  jagada sõnumit Jeesuse päästest ja elumuutvast väest
  • Kaaslasi teenida  hoolida üksteisest ja ühiskonnast

Tutvume lähemalt

Meie koguduse tegevused on kõigile avatud. Tule ja uuri lähemalt!
Sample Image

Sample Image

Vaimulikud talitused

Vaimulikud talitused

Jeesus Kristus seadis oma järgijatele kaks erilist vaimulikku talitust: usuristimise ja pühaõhtusöömaaja.

Ristimine järgneb uuestisünnile: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks” (Markuse 16:16).

Pühaõhtusöömaaeg ehk leivamurdmine on seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduseliikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras.

Sample Image

ajalugu

Koguduse ajalugu

Enne Teist maailmasõda oli Tartus kolm baptistikogudust: üks sai alguse 1901, teine 1906 ja kolmas 1911. Immaanueli koguduse palvemaja põles sõja ajal maha. Peeteli kogudusel ei lubanud nõukogude võim pärast sõda enam rendiruume kasutada.

EEKBL

Eesti EKB koguduste liit

Me kuulume Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis ühendab 82 kogudust kokku u 6000 täiskasvanud liikmega (Tartus 5 kogudust u 450 liikmega).

Liit on moodustatud koguduste abistamiseks koguduste töötegijate ettevalmistamisel, suurürituste korraldamiseks ning koostööks teiste kirikute ja Eesti riigiga.

pohikiri

Koguduse põhikiri

Ametlikes asjades reguleerib koguduse tööd ja suhteid riigiga koguduse põhikiri, mille viimane redaktsioon on vastu võetud üldkoosoleku poolt 7. märtsil 2004. a.

Tartu Kolgata Baptistikogudus

  • Veski 40, Tartu 50409, Eesti
  • +372 734 8703
  • pastor@kolgata.ee | kontaktide nimekiri
  • http://www.kolgata.ee