Kes tahab saada suureks, olgu teenija

Kes tahab saada suureks, olgu teenija

Kristliku koguduse eripära on juba aastatuhandeid seisnud teenimisel. Erinevad kristlikud traditsioonid on püüdnud seda tahku omal moel mõtestada. Olgu selleks vabatahtlik sotsiaaltöö, millega kaasajal seostub näiteks Päästearmee. Või siis erinevad heategevuslikud ettevõtmised kirikute poolt: supiköögid vaestele, sõjapõgenike toetamine ja või ka koguduse eakate eest hoolitsemine, kui riigipoolne sotsiaalne tugi puudub.

Teenimise eeskuju on tulnud teadagi Jeesuse enda elust. Kui Jeesus elas, siis ta teenis. Selle meelelaadi andis ta ka oma järgijatele, kui ta õpetas (Mt 20:25-26): “Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane.” Nii koguduse kui ka individuaalse uskliku inimese elu musternäidiseks on Jeesus.

Sügisest kevadeni korraldasime oma koguduses teenimiskooli, mille eesmärgiks oli toetada koguduse uuemate liikmete vaimulikku arengut ja varustada neid kogudust teenima oma andide ja oskustega. Kord kuus toimunud programmi läbis 11 inimest. Tagasiside oli väga positiivne ja kui Jumal lubab, siis korraldame seda kunagi taas. Usume, et Kolgata koguduse keskel kerkib selle kaudu esile mitmeid ustavaid teenijaid, kes annavad oma osa Kristuse koguduse ehitamisel. Niisiis olgu meie kõigi südametes ja mõistuses kõlamas Jeesuse sõnad, mis kutsuvad üles oma “mina” tahaplaanile jätma ja teisi endast ettepoole seadma.

Sander Tulk
Noortejuht, teenimiskooli eestvedaja