Uuestisünd on usukindluse alus!

Uuestisünd on usukindluse alus!

16 jaanuar 2022

Seeria: Üldine

Juhatab: Leho Paldre
Pühakirja lugemine: Tt 3:4-7
Tunnistus: Saamuel Väer (algus 20m 57s / audio)
Jutlus: Leho Paldre “Uuestisünd” (Jh 3:1-7, 1Pt 1:3, algus 36m 40s / audio)
Muusika: Ilmar Roosimaa jt
Kestus: 1t 24m 48s

Märksõnad: Uuestisündimine, uussünd, ülevaltsünd, päästmine, valgustamine, kutsumine, meeleparandus, pöördumine, uuendamine, puhastamine, õigeksmõistmine, pühaks saamine