Piiblitund: "Tühi haud ja ülestõusnud Jeesus"

23 mai 2007
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Allan Hallik

“”Tühi haud ja ülestõusnud Jeesus” Mt 28:1-10 +(palve)”

Esitas: Allan Hallik