Piiblitund: "Neli kriteeriumi õnneliku elu hindamiseks"

14 detsember 2005
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Allan Hallik

“”Neli kriteeriumi õnneliku elu hindamiseks” Mt 7:13-29″

Esitas: Allan Hallik