Piiblitund: "Millised on nõudmised Jeesuse jüngrile?"

26 jaanuar 2005
Piibliraamat: Luuka evangeelium

Kõnelejad: Allan Hallik

“Lk 14:28-33 – Millised on nõudmised Jeesuse jüngrile?”

Esitas: Allan Hallik