Piiblitund: "Kuus seaduslikku võimalust Jumala tahtest möödahiilimiseks"

2 november 2005
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Leho Paldre

“Kuus seaduslikku võimalust Jumala tahtest möödahiilimiseks” Mt 5:17-48″
Esitas: Leho Paldre