Piiblitund: "Jeesuse taastulekuks tuleb igal hetkel valmis olla!"

14 märts 2007
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Rivo Rajandu

“”Jeesuse taastulekuks tuleb igal hetkel valmis olla” Mt 24:36-51″

Esitas: Rivo Rajandu