Piiblitund: "Jeesuse surm ja matmine"

16 mai 2007
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Raido Oras

“”Jeesuse surm ja matmine” Mt 27:45-66″

Esitas: Raido Oras