Piiblitund: "Jeesuse kohtumõistmine juutide ees"

18 aprill 2007
Piibliraamat: Matteuse evangeelium

Kõnelejad: Rivo Rajandu

“”Jeesuse kohtumõistmine juutide ees” Mt 26:57-68″

Esitas: Rivo Rajandu