Palve usus

Palve usus

2 mai 2021

Seeria: Üldine

Kirjakoht: 1. Timoteosele 2:1; Jaakobuse 5:13-18; Luuka 18:1-8; Matteuse 17:14-21; Efeslastele 3:20-21
Juhatab: Leho Paldre
Sõna lugemine: Saamuel Väer (1Jh 4:7-11; 20-21)
Lastejutt: Erika Ridaliste (Peetrus tervendab halvatu, Ap 3:1-10)
Jutlus: Raul Rosenvald (1Tm 2:1; Jk 5:13-18; Lk 18:1-8; Mt 17:14-21; Ef 3:20-21, algus 29m 45s)
Muusika: Tähti Lehtsaar, Mai Ristioja jt.
Kestus: 1t 23m 56s