Alandlikkus ja julgus

Alandlikkus ja julgus

24 aprill 2022

Seeria: Üldine

Juhatab: Henri Lehtsaar
Pühakirja lugemine: Ap 23:6-11
Jutlus: Raul Rosenvald (2Kr 7:6, Mt 11:29, Lk 12:11-12, Kl 3:21, 1Pt 5:5-6, algus 41m 38s / audio)
Muusika: Salemi koguduse ülistuskoor
Kestus: 1t 23m 04s

Märksõnad: Õige, vale, muutus, hirm, loobumine, alistumine, erinemine