Juri Kobzar: Nähkem Piiblis oma nime

Juri Kobzar: Nähkem Piiblis oma nime

Kolgata koguduse vene osakonna juht, diakon Juri Kobzar (75) on pärit Ukrainast. 32 aastasena jõudis Eestisse. 38 aastat on ta koos abikaasa Ludmillaga (73) olnud Kolgata koguduse liige. Kobzarid on üles kasvatanud viis last, neli poega ja üks tütar. Kaks poega ei ole kristlased. Kolm last on aga Valga koguduse liikmed.

Mõni aasta tagasi kutsusid Kolgata eesti noored Juri külla elukogemust jagama. Sissejuhatuseks kutsus ta meid juba noorelt tulevikule mõtlema. Nooruses on inimene energiat täis ja teeb valikud. Õnnelik on inimene, kes siis õpib tundma Jumalat. Jumal kutsub meid just nooruses. Pole vaja arvata, et noorus kestab kaua. Meil kõigil on oma aeg elamiseks. Surevad ka noored ja keskealised. Väga tähtis on valida õige elutee, et olla taevas koos Jumalaga.

Kuidas Juri sa kristlaseks said?

Elus toimib otsimise seadus. Kes otsib, see leiab. Otsijale antakse, koputajale avatakse. 15.-16. eluaastal otsis ta oma elu mõtet. Vanemad polnud kristlased, elati ateismiriigis. Ema taust oli küll õigeusklik. Juri pani tähele, et tema ema palvetas raskuste ajal Jumala poole. Ta hakkas põlvitama ema kõrvale ja kaasa palvetama, korrates ema sõnu.

Seitsmendas klassis sai Juri pinginaabriks usklike vanematega poiss. Ta oskas hästi matemaatikat, nii et nad käisid koos õppimas. Ühel päeval ta kuulis, et sõbra isa sai elektrilöögist surma. Matustel vaatas Juri, kuidas kirstu hauda lasti ja mõtles: „Kas see ongi kõik? Kas inimene elab oma lühikese elu ja ongi kõik?” Sellele mõttele hakkasid tulema ka vastused.

Ühel päeval kõndis ta mööda teed ja vaatas maha. Maas vedeles ümbrik, mille peale oli kirjutatud „Püha kiri”. Ta tõstis üles, tõi kirja koju ning näitas emale. Kirjas oli öeldud, et inimesed peavad meelt parandama, sest varsti tuleb maailmalõpp. See kiri oli rõõmusõnum sellest, et Jeesus on inimeste päästja maailmast. Samuti oli seal öeldud, et kiri tuli seitse korda ümber kirjutada ja edasi saata, muidu juhtub õnnetus. Nemad emaga tegid nagu kästud ning otsustasid siis näidata seda kirja ka jumalakartlikule naabrinaisele. Naabrinaine kutsus nad 6 km kaugusel olevasse külla kogudusse. See oli baptistikogudus. Kui Juri kuulis Jumala sõna, rõõmusõnumit, sai ta aru, et see puudutab teda, ning kui laulma hakati, et see on tema jaoks. Sellest ajast hakkas Juri emaga koguduses käima ja Jumalat teenima. See oligi see otsimise seadus. Tema otsis Jumalat ja Jumal tuli talle poolele teele vastu. Tema ise ei oleks Jumalat leidnud. Luuka 11:9: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.”

Kui antaks võimalus, siis mida Sa oma elus muudaksid?

Elu antakse inimesele üks kord ja tehtut muuta ei saa. Mida inimene külvab, seda ta lõikab. Kui saaks, muudaks paljut.

Mida soovitad inimestele, kes ei oska ega tea, kuidas oma elu elada?

Jumal annab igale inimesele aega kahetsemiseks. Kui ta ei pöördu, lõikab ta oma elupäevade lõpul seda, mida on külvanud. Jumala sõna ütleb, et on vaid üks tee taevasse ning kes võtab Jeesuse südamesse, pääseb taevasse.

Mis on Sinu elu kõige enam mõjutanud?

Elu mõjutab palve ja Jumala sõna. Keegi on öelnud: „Vähe palvet, vähe jõudu; palju palvet, palju jõudu.”

Samuti hoiatas Juri noori maailma eest. Ärge armastage maailma. Väljast poolt näeb maailm tõesti ilus välja. Inimesed näitavad oma kultuuri, tarkust, koolidiplomeid. Selle kõige taga on aga vale, pattu langemine, kurjus, iha. Kristlastena ärgem armastagem maailma, vaid vihakem selle patusust. Me ei tohi võtta midagi sellest patusest maailmast eeskujuks. Jumal kutsub meid eralduma sellest maailmast. Jumala kogudus on püha ja rikkumata. Selle eest on Jeesus oma verd valanud. Jumal tahab, et me oleksime soolaks ja valguseks selles maailmas.

Mis on Sinu lemmikkirjakoht?

Kogu Piibel on hea, see on ju Jumala enda sõna, mis on kirja pandud. Lemmikkoht on aga Johannese 3:16: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.” Seejärel Juri naeratas ja lisas: „Aga mina parafraseerisin seda natuke,” ning luges: „Sest nõnda on Jumal Jurit armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et Juri, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et Juril oleks igavene elu.”

See oli ka ühtlasi tema sooviks noortele: et me samuti näeksime oma nime selles kirjakohas.