Jumalik sünergia

Tõnu Lehtsaar

Jumalik sünergia

Rooma 8:28 ütleb, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Fraasis “laseb kõik tulla heaks” kasutatakse algkeeles sõna, mis tähendab koosmõju, koostoimet, sünergiat. See tähendab, et Jumal juhib usklikku nõnda, et erinevad elusündmused ja kogemused, nii halvad kui ka head, teenivad mingit suuremat head eesmärki. Minu arvates on kõige parem elusündmuste tulemus pühitsuselu, Kristuse sarnaseks saamine ja lõpuks õndsakssaamine. 

Tähistasime 15. oktoobril meie koguduse 122. aastapäeva ja ühtlasi ka kümne aasta möödumist meie uude kirikuhoonesse kolimisest. Aastapäev oli taaskord põhjus tänada Jumalat tema armuimede eest, millest kirikuhoone saamine on üks suuremaid. Meie uue kirikuhoone saamine oli paarikümne aasta jooksul ladestunud otsingute ja otsuste jumalik sünergia, “heaks saamine”. 

Usun, ja soovin, et me igaüks võiksime ka oma usuteel kogeda jumalikku sündmuste kokkukõla, mis viib meid taevale lähemale.

Tõnu Lehtsaar, diakon