Jõulud on minu päästja sünnipäev

Jõulud on minu päästja sünnipäev

“Ju laulab terve taevas,
öö õnnis üle maa.
Ma vaimus sõime juures
taas palves seisatan.

Ju laulab terve taevas
ja hõiskab sõime ees,
sest paradiisi uksed
on lahti südamel.”

Jõulud on rahupühad ja perekondlikud pühad, kus pereliikmed tulevad kokku, rõõmustavad säravast jõulupuust, kaunitest jõulu- lauludest ning üle kõige jõululapsest, kes tuli meile Päästjaks. Minu elus on jõulud olnud imelised, eriti meenuvad mulle lapse- põlve jõuluõhtud, kus sõitsime hobusereel jõulukirikusse – vahel olid hobusel ka looga küljes kuljused – ja meil oli hardus südames. Kirikuõuel oli suur ehitud kuusk ja uksest kostusid jõuluhelinad. Suigu koguduses Pärnumaal oli tol ajal palju muusikat, laulu ja deklamatsioone.

Jõulud on emotsionaalsed pühad, täis hellust ja lapsepõlvemäles- tusi. Aga tegelikult on jõulud minu Päästja sünnipäev: Jeesus sündis siia ilma, et meid päästa ja oma Jumala võtta. Jeesus tuli, et me leiaksime elu Temas. Ta on hea karjane (Psalm 23). Jeesus tuli, et meil oleks elu – ja seda ülirohkesti (Johannese 10:10).

Oma pikal usuteel olen õppinud alandliku meelega leppima saatuselöökidega, mis on elus tabanud, ja lootma kõiges Jumala armastusele ja Jeesuse kui oma Päästja juhtimisele.

Aino Luik