Inimestena me vahel ei näe, kuigi vaatame, ja ei kuula, kuigi kuuleme

Inimestena me vahel ei näe, kuigi vaatame, ja ei kuula, kuigi kuuleme

Oled viimased kolm aastat olnud Kolgatal juhatuse esimees. Mis on sulle selle aja jooksul kõige rohkem rõõmu valmistanud?
Tänu ja rõõmupõhjusi on rohkem kui paber mahutaks, kuid siiski: esmane ja minu jaoks suurim rõõm on inimestest, kes on vastu võtnud pääste Jeesuses. Neid on kolme aasta jooksul olnud mitmeid. Rõõm on sellest, et koguduses on mõningaid evangelisti südamega jumalalapsi, kelle kuulutuse ja tegevuse kaudu on sõna päästest meie keskelt välja jõudnud ja vilja kandnud. Hea meel on, et eelmisel aastal andis Jumal kordamineku pastori abi otsingutes: ametisse sai sooja avatud südamega saarlane Sander Tulk. Temast on olnud kogudusele suur abi ja uus värskus. Hea meel on, et on tekkinud mõningane avatud arutelu kogudusest ja tulevikust ning erinevaist vaimulikest vajadustest. Julgustan iga koguduseliiget osa võtma märtsikuus toimuvast koguduse osadusõhtust, kus saab välja öelda oma mõtteid ja küsida küsimusi järgmise (2019–2022) juhatuse kandidaatidelt ning pastorikandidaadilt.
Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Mis on selle aja jooksul olnud kõige keerulisem või mõtlemapanevam?
Tuleb tunnistada, et aeg-ajalt on olnud väljakutseid, mis on osutunud piisavalt keerukateks ja mõtlemapanevateks. Tagantjärgi tõden, et Jumala arm ja abi on olnud kõige selle sees, Tema on aidanud säilitada rahu ja juhtinud samm-sammult. Mõtlemapanev on, et me inimestena vahel ei näe, kuigi me vaatame, ja me ei kuula, kuigi me kuuleme.

Mis nõuandeid annaksid järgmisele juhatusele?
Julgustan juhatust olema pigem võimaluste looja ja abistaja kui otsustaja ja korralduste jagaja rollis. Otsustamisega seotud küsimustes soovin julgust olla ettevõtja ehk uuendaja ja täiustaja. Koguduse ette kerkinud probleemide lahendamisel leidke uusi ja paremaid lahendusi.
Ressursside jagaja rollis soovin tarkust strateegilistes otsustes: kuidas kasutada vaimseid ja materiaalseid ressursse ja kuidas eesmärkide saavutamiseks ühendada koguduse liikmete pingutused. Võimalike kogudusesiseste arusaamatuste lahendajatena soovin tunnetust ja teadmist, kuidas tegutseda erandlikes olukordades, sest neis vajab kogudus kõige enam selget ja täpset juhtimist.

Õnnistades
Janar Tiidermann, juhatuse esimees