Alfa kursus saab toimuda ainult koguduse toel

Alfa kursus saab toimuda ainult koguduse toel

Oleme taas alustanud Kolgata koguduse hoones toimuva Alfa kursusega. Need, kes Alfas kaasa on aidanud, teavad, et kursuse ülesehitus ja sõnum on läbi aastate küll ühesugune olnud, kuid osalejad on erinevad. Seetõttu on iga kursus oma nägu.

Alfa kursus saab toimuda ainult koguduse toel. Kaasatud on suur osa kogudusest. Liialdamata võib öelda, et 80% osalejatest tulevad kursusele tänu sellele, et keegi on neid isiklikult sinna kutsunud. Õhtute läbiviimisel abistavad koguduse inimesed eestpalvetega, toidu valmistamisega, toidu serveerimise ja nõude pesemisega, loengute pidamisega, muusikaga, grupiarutelude läbiviimisega, isiklike kogemuste jagamisega, flaierite ja plakatite kujundamisega, veebi info üles panemisega. See, et Alfa toimub Kolgatal juba 33. korda, on olnud kõik tänu teie valmidusele kaasa teenida selle anniga, mille Jumal teile on andnud!

Isiklikult näen, et Alfa aitab üles ehitada ka meie enda usku. Kristluse põhiliste teemade läbitöötamine ja nende üle arutlemine, samuti osalejate elulised küsimused panevad nende asjade üle rohkem mõtlema. Ilma teatava pingutuseta pole areng võimalik, nii ka usuasjades! Loodan et see innustab ka teid.

Koguduselt palun eestpalvet, et Jumala Vaim võiks tegutseda osalejate südames ning kuri oleks eemale hoitud. Sel korral on meil Alfas kümmekond osalejat ning hetkel saab veel käesoleva kursusega liituda. Grupijuhtidena teevad seekord kaasa Kadri Seimar, Siim Kork, Ülle Perend ja Kaimar Kepp. Nendelt saab infot, kui soovite osalejate eest palvetada või uurida, kuidas Alfas läheb. Loomulikult saab pöörduda ka minu poole. Põhiosa loengutest on Leho Paldre kanda, aga on ka teisi tublisid abilisi.

Lõpetuseks üks minu meelest Alfat hästi kokku võttev kirjakoht: “Kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.” (1Pt 4).

Indrek Ridaliste, alfa kordinaator