Baptistikogudusi on maailmas väga erisuguseid, vastavalt erinevatele kultuuridele, mille keskel Jumalat teenitakse, kohalikule ajaloole ja ümbritsevatele religioonidele. 24. veebruaril tähistasime 135 aasta möödumist Eesti esimese baptistikoguduse sünnist. See ajendas sõnastama, mis on baptistidele ühisomane (S. Grentzi ja N.G. Wrighti järgi). Igas üksikus punktis on samamoodi-mõtlejaid ka teistes uskkondades, ent nende tunnuste komplekt on baptistidele unikaalne.

Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Loe edasi...

Jumala Sõna ütleb: „Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema?“ (Õp 31:10). Kes siis on see tubli naine? Kas ta on nagu Saara, Aаbrahami naine, kes oli kuulekas, hüüdes oma meest isandaks? Või Ester, kes võttis enda peale vastutuse oma rahva eest? Või nagu naisprohvet Deboora?

Loe edasi...

Oled viimased kolm aastat olnud Kolgatal juhatuse esimees. Mis on sulle selle aja jooksul kõige rohkem rõõmu valmistanud?
Tänu ja rõõmupõhjusi on rohkem kui paber mahutaks, kuid siiski: esmane ja minu jaoks suurim rõõm on inimestest, kes on vastu võtnud pääste Jeesuses. Neid on kolme aasta jooksul olnud mitmeid. Rõõm on sellest, et koguduses on mõningaid evangelisti südamega jumalalapsi, kelle kuulutuse ja tegevuse kaudu on sõna päästest meie keskelt välja jõudnud ja vilja kandnud. Hea meel on, et eelmisel aastal andis Jumal kordamineku pastori abi otsingutes: ametisse sai sooja avatud südamega saarlane Sander Tulk. Temast on olnud kogudusele suur abi ja uus värskus. Hea meel on, et on tekkinud mõningane avatud arutelu kogudusest ja tulevikust ning erinevaist vaimulikest vajadustest. Julgustan iga koguduseliiget osa võtma märtsikuus toimuvast koguduse osadusõhtust, kus saab välja öelda oma mõtteid ja küsida küsimusi järgmise (2019–2022) juhatuse kandidaatidelt ning pastorikandidaadilt.
Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Loe edasi...

Mitu päeva Jumala osaduses elamine on noortele omamoodi kogemuseks. Laagrid on kohad, kus noored kõige selgemini kasvavad Pühas Vaimus, sest seal on neil aega kuulata, mida Jumalal on öelda. Pidev osadus on asi, mis paneb inimesi end häälestama, sest tihti ei piisa sellest mõnest tunnist noortekal või pühapäevasel teenistusel. Osadusest teiste kristlaste ja Jumalaga tuleneb kasv usus ja Jumalale pühendumine.

Loe edasi...

Viimased artiklid